Pro studenty

Studentům a školám nabízíme několik forem možné spolupráce.

konzultace k pracím

Chcete psát práci a chybí vám konzultant? Umožňujeme studentům zpracovávat odborné práce na téma zadané společností nebo na vlastní téma společností odsouhlasené, ať už se jedná o diplomky, bakalářky, semestrálky, seminárky nebo práce jen tak pro radost.

Pro inspiraci uvádíme Aktuálně vypsaná témata
Srovnání implementací message brokerů - ZADÁNO
 1. Seznamte se s konceptem message broker a jednotlivými jeho implementacemi.
 2. Proveďte analýzu existujících srovnání těchto implementací. 
 3. Na základě existujících srovnání zvolte konkrétní implementace message brokerů a navrhněte sadu hodnotících kritérií.
 4. Navrhněte program pro ověření sady hodnotících kritérií.
 5. Navržený program implementujte ve vhodném programovacím jazyce, jehož volbu zdůvodněte. Realizovaný program důkladně otestujte s využitím unit testů.
 6. Kriticky zhodnoťte klady a zápory porovnávaných implementací.
Vizualizace výsledků mutačního testování
 1. Seznamte se s konceptem takzvaného mutačního testování.
 2. Proveďte analýzu existujících nástrojů pro mutační testování pro vybrané programovací jazyky.
 3. Navrhněte plugin do integrovaného prostředí IntelliJ IDEA, který umožní výsledky mutačního testování vizualizovat. Návrh pojměte tak aby bylo možné plugin snadno uzpůsobit pro různé programovací jazyky a to s minimální nutností konfigurace a zásahů do zdrojových kódů.
 4. Navržený plugin naimplementujte a to minimálně pro dva zvolené programovací jazyky.
 5. Realizovaný plugin důkladně otestujte s využitím unit testů.
 6. Kriticky zhodnoťte klady a zápory vytvořeného softwaru.
Generování minimální sady testů ke spuštění na základě změněných souborů - ZADÁNO

Cílem práce je zrychlení spouštění sady jednotkových testů nástroj PHPUnit a to omezením množiny testů vytvořené na základě posledně změněných souborů. Nástroj bude vytvářet mapu závislosti mezi jednotlivými soubory anebo využije průběžně udržovaný code-coverage report. Toto pak použije při vyhodnocení nutnosti spouštění jednotlivých testů. 

Continuous Integration pro JS stack v GitLabu

Dnes neexistuje jednoznačně nejlepší způsob, jak vytvořit Continuous integration nad JS stackem pomocí GitLabu. Možností, jak vyřešit problémy na jednotlivých úrovních, je více a každá přináší výhody a nevýhody. Student porovná nejběžnější z těchto metod a navrhne a naimplementuje nejlepší způsob, jak ověřit každý commit přes GitLab CI pipeline a ověřit, že pro celý stack proběhne:

  1. úspěšný build,
  2. výsledek lint nástroje – eslint,
  3. výsledek jednotkových testů,
  4. výsledek integračních testů.
Grafická aplikace pro správu dat ve fulltextovém vyhledávači Elasticsearch

Cílem práce je vytvoření multiplatformní aplikace pro správu dat uložených ve fulltextovém vyhledávači Elasticsearch. Výsledná aplikace bude klást důraz převážně na zjednodušení práce s daty uloženými ve vyhledávači a to jak usnadnění tvorby dotazu tak snadnou prezentací dat ve formě stromové struktury.

Vykazování práce agilního softwarového týmu

Řešitel provede výzkum, jak vhodné je nechat členy agilního softwarového týmu vykazovat svou práci (timesheety) a s jakou přesností. Součástí práce je vypracování pluginu do Jiry, který vykazování a jeho reporting co nejvíce zjednodušuje, a který navazuje na výzkum v první části.

Implementace Intrusion detection/prevention systému pro webový portál - ZADÁNO

Analýza nástrojů IDS/IPS a následná implementace vhodného nástroje pro webový portál (LAMP stack, potažmo WordPress) hostovaný v privátním cloudu (aws, azure).

 

Odborné praxe

Jste na střední nebo vysoké škole a sháníte odbornou praxi? Rádi byste načerpali znalosti s dalším využitím v profesním životě? Nabízíme krátkodobé i delší praxe v našem Scrum týmu a umíme je uzpůsobit aktuálním potřebám studenta. Výsledkem odborné praxe je seznámení se s prostředím a konkrétní pracovní činností firmy a zvýšení si odborné praktické znalosti.

Takhle nějak by průběh praxe mohl vypadat

V rámci praxe se zapojíte do vývoje webové aplikace IntraWorlds Solutions v rámci Scrum týmu v naší společnosti. V průběhu praxe si primárně vyzkoušíte práci s moderními technologiemi jako jsou React, JavaScript, MySQL, Zend, Docker, Jenkins, Gitlab, Behat a další. Navíc si zrychleně projdete celým životním cyklem této webové aplikace od analýzy projektu přes vývoj, testování, kontrolu kvality a nasazení.

 

přednášky

Myslíte si, že obsah učiva ve škole je moc teoretický? Pozvěte si nás a my vám k vybranému tématu povíme i o našich zkušenostech z praxe. Rádi přijedeme přímo do vaší školy nebo vás pozveme k nám.

I tohle už jste se od nás mohli dozvědět

https://github.com/intraworlds/workshop-ci-on-aws

 

Exkurze

Chcete vidět zákulisí malé IT společnosti? V rámci exkurze máte příležitost poznat naše pracovní zázemí  a dozvědět se o tom, jak vzniká robustní webová aplikace. Samozřejmě si u nás můžete zahrát i stolní fotbálek a podělíme se s vámi i o krásný výhled z naší terasy.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Pro studenty ZČU zveřejňujeme informace i na portálu http://spoluprace.zcu.cz.