Jsme dceřinou společností německé mateřské firmy IntraWorlds GmbH, která je předním poskytovatelem softwaru v oblasti hledání talentů. Fungujeme jako jediné vývojové centrum naší firmy. V Plzni vyvíjíme již od roku 2008. Snažíme se o progresivní vývoj v souladu s aktuálními webovými standardy. Používáme nejnovější technologie – Vagrant, Docker, MongoDB, Elasticsearch, Backbone, RabbitMQ, Jenkins. Agilní metodiky jsou denní součástí naší práce.

 

Jízda pro vývojáře a vývojářky začíná!

Na startu

 • tým bezvadných lidí
 • nejnovější technologie: PHP7, Docker, MongoDB, RabbitMQ
 • agilní přístup

Do výbavy

 • svoboda ve volbě OS, ve kterém chceš pracovat
 • podpora na trati: školení, sdílení, mentoring
 • neomezené množství kávy

Cestou zvládneš

 • challenge složitých datových struktur a algoritmů
 • poznat spoustu nových věcí
 • naučit taky něco ostatní
 • odfrknout si u fotbálku nebo při futsalu

Cíl

 • dobrý pocit
 • práce co tě baví…

 

...třeba když dostanež za úkol napsat HTML s nabídkou práce...


<h2>Jízda pro vývojáře a vývojářky začíná!</h2>
<h3>Na startu</h3>
<ul>
  <li>tým bezvadných lidí</li>
  <li>nejnovější technologie: PHP7, Docker, MongoDB, RabbitMQ</li>
  <li>agilní přístup</li>
</ul>
<h3>Do výbavy</h3>
<ul>
  <li>svoboda ve volbě OS, ve kterém chceš pracovat</li>
  <li>podpora na trati: školení, sdílení, mentoring</li>
  <li>neomezené množství kávy</li>
</ul>
<h3>Cestou zvládneš</h3>
<ul>
  <li>challenge složitých datových struktur a algoritmů</li>
  <li>poznat spoustu nových věcí</li>
  <li>naučit taky něco ostatní</li>
  <li>odfrknout si u fotbálku nebo při futsalu</li>
</ul>
<h3>Cíl</h3>
<ul>
  <li>dobrý pocit</li>
  <li>práce co tě baví...</li>
</ul>

...a ty to napíšeš v novém frameworku, co nevypadá jako PHP...


<?php
print el('html')
  (el('h2')('Jízda pro vývojáře a vývojářky začíná!'))
  (el('h3')('Na startu'))
  (el('ul')
    (el('li')('tým bezvadných lidí'))
    (el('li')('nejnovější technologie: PHP7, Docker, MongoDB, RabbitMQ'))
    (el('li')('agilní přístup')))
  (el('h3')('Do výbavy'))
  (el('ul')
    (el('li')('svoboda ve volbě OS, ve kterém chceš pracovat'))
    (el('li')('podpora na trati: školení, sdílení, mentoring'))
    (el('li')('neomezené množství kávy')))
  (el('h3')('Cestou zvládneš'))
  (el('ul')
    (el('li')('challenge složitých datových struktur a algoritmů'))
    (el('li')('poznat spoustu nových věcí'))
    (el('li')('naučit taky něco ostatní'))
    (el('li')('odfrknout si u fotbálku nebo při futsalu')))
  (el('h3')('Cíl'))
  (el('ul')
    (el('li')('dobrý pocit'))
    (el('li')('práce co tě baví...')));


...a to všechno ještě během odpolední pauzy 🙂


<?php
function el($tag) {
  return new class (
$tag) {
    function 
__construct(...$args) {
      [
$this->tag$this->content] = [reset($args), PHP_EOL];
    }

    function 
__invoke($content): self {
      
$this->content .= $content;
      return 
$this;
    }

    function 
__toString(): string {
      return 
sprintf("<%s>%s</%s>\n"$this->tag$this->content$this->tag);
    }
  };
}

Pro studenty a studentky máme navíc připravené odborné praxe v letních měsících a témata diplomových a semestrálních prací.

Diplomová práce v oboru Informační systémy

Odhady softwarových projektů – strategie výběru metodiky

Cílem je charakteristika metodik časových odhadů vývoje softwarových projektů a jejich aplikovatelnost v praxi.

Osnova:

 • rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů
 • přehled a analýza současných technik a postupů, jejich srovnání
 • vytvoření algoritmu pro zvolení vhodné metodiky
 • aplikovatelnost v prostředí IntraWorlds

Bakalářská odborná praxe (BOPX / NOPX)

Projekt optimalizace LAN Pilsen Office

Cílem odborné praxe studenta bude navržení a realizace optimalizace LAN Pilsen Office, routerů (Mikro Tik) a reinstalace serverů poskytujících lokální služby (Linux)

 • virtualizace (KVM)
 • DHCP server (navržení adresních rozsahů a rezervaci statických IP adres)
 • Aktualizace dokumentace
Test manager software

Cílem odborné praxe je zapojit studenta do rozšíření a vylepšení interního nástroje pro management testů vytvořených v Behat frameworku. Tento nástroj (Behat Test Manager) je napsaný v Python a Javascript.

Práce na tomto nástroji nabízí získání zkušeností s vyvíjením i testováním softwaru a prohloubení znalostí těchto technologií: Python, javascript, Behat, Gherkin, html, css, REST, git

Semestrální práce v oboru Informační systémy

Rozšíření do Netbeans – ESLint

Pozn. ESLint je nástroj na kontrolu zdrojového kódu psaného v JavaScriptu

Cílem semestrální práce je vytvořit uživatelsky přívětivé rozšíření do Netbeans, které umožní uživateli rychlou kontrolu aktuálně otevřeného souboru pomocí nástroje ESLint.

 1. Seznamte se s nástrojem ESLint
 2. Připravte rozšíření do Netbeans v programovacím jazyce Java, které zobrazí XML výstup z ESLintu ve formě zvýraznění jednotlivých řádek a zobrazení hintů u čísla řádku.
 3. Vytvořte konfigurační záložku pro rozšíření, ve kterém si uživatel bude moci nastavit
  • zapnout/vypnout zvýrazňování řádek
  • barva zvýrazněných řádek
  • kdy provádět kontrolu (při uložení/pouze na vyžádání)
  • cestu ke konfiguračnímu souboru
  • cestu k ESLintu

 

 Více informací zjistíš na portálu ZČU http://spoluprace.zcu.cz nebo kontaktuj přímo nás.

Odkazy z přednášek

https://github.com/intraworlds/workshop-ci-on-aws


Souhlasím s tím, že IntraWorlds s.r.o. bude spravovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje uvedené v životopise a připojených přílohách, které poskytnu pro účely výběrového řízení. Zároveň souhlasím s vložením do databáze uchazečů. To vše podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace poskytuji dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí a souhlas uděluji na dobu neurčitou od odeslání životopisu. Zároveň vím, že ho můžu kdykoli písemně odvolat.